top of page

Vi tycker att alla måste hitta sitt sätt att bidra till ett bättre klimat. Vi har under åren fått mycket inspiration för hur vi kan bidra med något som känns meningsfullt för oss och där vi kan se resultat.

Vi har därför valt att utöver ett miljövänligt tänk när det gäller mat, källsortering, energi och annat basalt som alla borde kunna bidra med, valt att sama ihop skräp i naturen som vi hittar när vi är ute och vandrar. Vi hoppas att detta kan sätta ett gott exempel för andra och att vi blir fler som håller våra skogar och hav fria från skräp.

Vi vet att vi inte är ensamma om detta och vi ser gärna att budskapet sprids och att fler människor här i Sverige hjälper till att plocka med sig skräp från platser där de inte hör hemma, särskilt efter sig själva.

Vi kommer att återkomma mer frekvent när tid ges. Men vi har redan nu börjat ha med oss plastkassar ut i naturen för att ta med oss det skräp andra struntar i.

58443202_798989743819402_779978720369704
bottom of page