top of page
Sök
  • Elin och Isak

VanLife Project 2.0

Den senaste tiden har vi träffat många människor som vi inte har träffat på länge och det är ju alltid roligt. Den absolut vanligaste frågan jag får är; Hur går det med bussen? Så nu tänkte vi skriva lite om hur det ser ut i dagsläget!

Vi kommer att sälja bussen, BAAAM! Men vi ska också köpa en ny!

Varför? Läs nedan!

 

En del saker som vi har varit lite rädda för, exempelvis; att bo VÄLDIGT litet och nära inpå varandra under lång tid, att inte ha utrymme att vara ensam (inne), att inte kunna röra sig inomhus vid dåligt väder och att inte kunna duscha i bussen. Detta har varit lite svårt att i tanken anpassa sig till, fram tills nu.

Under tidens gång har vi anpassat vårt vardagsliv så att det blir så likt en sådan boendesituation som möjligt, för hur vi vill leva när vi bor i bussen på heltid. Vi har upptäckt att vi klarar oss väldigt bra på en mindre yta, då vi är ute och rör på oss mycket. Anledningen till att detta har blivit ett mindre bekymmer för oss är troligtvis för att vi vant oss vid tanken på att bo i en mindre buss och att vi har funderat på hur mycket fördelar det ger oss.

Billigare försäkring

Lättare att hitta parkeringsplatser

Billigare tullkostnader (pga av vikt och storlek)

Mindre bränsleutsläpp och miljöpåverkan

Framkomlighet på mindre vägar och i städer

Bussen vi ska köpa är mer diskret (smälter in)

Lättare att reparera, fler reservdelar och verkstäder

Nyare modell, vilket ger vissa elektroniska fördelar

Alltså, projektet fortsätter med samma mål, men med en annan mindre buss.

Vi ger oss ut år 2020, det är en sak som är säker!

STAY TUNED.

 

English version of text:

Lately we have met a lot of people that we havean't met for a long time which is of course fun. The most common question we get is; How is the busproject going? Here is a little text about whats going on!

We will sell the bus, BAAAM! But we should also buy a new one! Why? Read below!

 

Latley we've been thinking a lot about our project, there is some things we have been a little conserned about, for example; to live in a VERY small mobile home where we will be close to each other all the time for a long time, not to have room to be alone in (inside), not be able to move indoors in bad weather and not be able to shower in the bus. This has been a little difficult to adjust to, until now. Over the past 2,5 years we've benn trying to adapt to a more simple everydaylife, and made some adjustments so that it becomes as similar as a mobilehome-situation as possible. We've discovered that we are doing just fine in a smaller livingarea, so why not have a smaller bus that we can move around much easier. It gives us so much more possibillites and axcess. There is so much more benifits with a smaller bus.

Benefits of a smaller bus:

Cheaper insurance

Easier to find parkingspaces

Cheaper tax (due to weight and size)

Less enviromental impact

Less gas

Accessibility on smaller roads and in cities

The bus we are going to buy is a bit more discrete (melts in)

Easier to repair, more spare parts and workshops

Newer model, which gives some electronic benefits

So, what now? The project continues with the same goal, but with another smaller bus. We are leaving Gothenburg in 2020, that's a fact!

STAY TUNED.

114 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page